Dokumentation för fastAPI för Fastighetssystem

Välkommen till samlingssida för fastAPI:er för fastAPI för Fastighetssystem

fastAPI:er är framtaget i samarbete med Fi2/BIM Alliance Sweden, och riktar sig till leverantörer av Fastighetssystem, samt andra aktörer som kommunicerar med Fastighetssystem

API:et är baserat på REST-teknologi, samt fi2xml, och kravbilden har fångats upp bland Sveriges allmännyttas medlemsföretag, samt externa parter.

BIM Alliansen kan certifiera Fastighetssystem, så det går därmed att ställa krav enligt följande:

Fastighetssystemet ska vara certifierat för fastAPI 1.0 av BIM Alliance Sweden enligt nedan punkter.

  • Fastighetssystemet ska stödja fastAPI version 1.0, enligt det som finns publicerat på fastapi.se
  • Samtliga entiteter i API:et (Fi2Partner, Fi2LeaseContract, Fi2SpatiSystem, Fi2Structure, Fi2Property, Fi2Space, Fi2Equipment, Fi2Case, Fi2Order, Fi2Inspection, Fi2Errand, Fi2CustomerLedger, Fi2Element, Fi2ElementComponent, Fi2ConstructComplex, Fi2LeaseContractCost) ska stödjas med samma funktionalitet som i publicerat referens-API.

Dokumenationen i PDF-format finns här: Dokumenation

Bra referenslitteratur/länkar att ha är:

Vid frågor eller supportbehov, maila till fastapi.support@solutionxperts.se