Versionshantering av API:et är en nyckelfaktor. Det behöver finnas stöd för att kunna släppa nya versioner av API:et samt att köra parallellt med gamla versioner.

Så för en klient är det obligatoriskt att tala om vilken version av API:et man vill använda. Klienten väljer vilken version som ska köras genom att ange versionsnumret i urlen.

Exempel:
/v1.1/api/fi2leasecontractDet är rekommenderat att varje API-implementation representerar ett bolag, så att en API-URL pekar ut resurserna för ett bolag.


Exempel :
BolagUrl
Bolag 1 http://bolag1.com/v1.1/api/
Bolag 2http://bolag2.com/v1.1/api/