Nedan specificeras datamodellen som API:et opererar på.
Datamodellen definierar och beskriver entiteter, deras egenskaper och relationerna dem emellan.

De entiteter som tillgängliggörs genom API:et är följande:

Entitetfi2-objektMasterobjekt
HyresgästFi2Partner X
HyresavtalFi2LeaseContract X
HyresobjektFi2SpatiSystem X
ByggnadFi2Structure X
FastighetFi2Property X
UtrymmeFi2Space X
UtrustningFi2Equipment X
UthyrbarhetFi2Rentable X


Entiteterna representeras av fi2-objekt. Eftersom fi2-objekten har stor flexibilitet speciferas även en uppräkning av vilka fält som stöds och hur de representeras i fi2.

Flera entiteter har egenskaper som representeras av sammansatta datatyper. Dessa fält ska ses som en del av entiteten och är ett sätt att gruppera fält.

Entiteternas XML-representation finns definierad i följande fi2-xsd:er:

XSDUrl
fi2base.xsd http://www.fi2.se/schemas/1.31/fi2base.xsd
fi2simplemessage.xsd http://www.fi2.se/schemas/1.31/fi2simplemessage.xsd
fi2fastapi.xsd http://www.fi2.se/schemas/1.31/fastapi/1.1/fi2fastapi.xsd