1 Skapa upp hyresgästen i passagesystemet

2 Skapa upp nyckeln i passagesystemet

3 Hämta valbara rättigheter som nyckeln kan ha

4 Sätt rättigheter på nyckeln


1 Skapa upp entreprenören i passagesystemet

2 Skapa upp nyckeln i passagesystemet

3 Hämta valbara rättigheter som nyckeln kan ha

4 Sätt rättigheter på nyckeln


1 Skapa upp den anställde i passagesystemet

2 Skapa upp nyckeln i passagesystemet

3 Hämta valbara rättigheter som nyckeln kan ha

4 Sätt rättigheter på nyckeln