Nedan specificeras datamodellen som API:et opererar på.
Datamodellen definierar och beskriver entiteter, deras egenskaper och relationerna dem emellan.

De entiteter som tillgängliggörs genom API:et är följande:

Entitetfi2-objektMasterobjekt
HyresgästFi2Partner
EntreprenörFi2Partner
AnställdFi2Partner
NyckelFi2ElectronicKey
NyckelbehörighetFi2KeyPermission X
BehörighetFi2Permission X
Portregister-/porttelefonpostFi2InformationBoardItem X


Entiteterna representeras av fi2-objekt. Eftersom fi2-objekten har stor flexibilitet speciferas även en uppräkning av vilka fält som stöds och hur de representeras i fi2.

Entiteternas XML-representation finns definierad i följande fi2-xsd:er:

XSDUrl
fi2base.xsd http://www.fi2.se/schemas/1.31/fi2base.xsd
fi2simplemessage.xsd http://www.fi2.se/schemas/1.31/fi2simplemessage.xsd