Dokumentation för fastAPI för Lås- och Passagesystem

Välkommen till samlingssida för fastAPI:er för fastAPI för Lås- och Passagesystem

fastAPI:er är framtaget i samarbete med Fi2/BIM Alliance Sweden, och riktar sig till leverantörer av Lås- och Passagesystem, samt andra aktörer som kommunicerar med Lås- och Passagesystem

API:et är baserat på REST-teknologi, samt fi2xml, och kravbilden har fångats upp bland Sveriges allmännyttas medlemsföretag, samt externa parter.

I avvaktan på att certifieringen blir helt klar och möjlig att kräva vid upphandling så går det att ställa krav enligt följande:


Bra referenslitteratur/länkar att ha är:

Vid frågor eller supportbehov, maila till fastapi.support@solutionxperts.se