Dokumentation för fastAPI för Lås- och Passagesystem 1.1

Välkommen till samlingssida för fastAPI:er för fastAPI för Lås- och Passagesystem!

fastAPI:er är framtaget i samarbete med Fi2/BIM Alliance Sweden, och riktar sig till leverantörer av Lås- och Passagesystem, samt andra aktörer som kommunicerar med Lås- och Passagesystem.

API:et är baserat på REST-teknologi, samt fi2xml, och kravbilden har fångats upp bland SABOs medlemsföretag, samt externa parter.

I avvaktan på att certifieringen blir helt klar och möjlig att kräva vid upphandling så går det att ställa krav enligt följande:

  • Systemet skall vid införandet stödja fastAPI version 1.1, enligt det som finns publicerat på Version 1.1
  • Samtliga entiteter i API:et (Fi2Partner, Fi2ElectronicKey, Fi2KeyPermission, Fi2Permission, Fi2InformationBoardItem, Fi2Booking, Fi2Timeslot, Fi2BookableCategory, Fi2BookableGroup, Fi2Bookable) skall stödjas med samma funktionalitet som i publicerat referens-API.

Bra referenslitteratur/länkar att ha är:

Vid frågor eller supportbehov, maila till fastapi.support@solutionxperts.se