Exempelanrop

Hur hämtar man månadsförbrukningen för ett urval av mätare?

Hämta först ut månadens alla mätningar i tidsordning genom t ex följande anrop:

/api/fi2measurement/?filter=fi2measurement_parentobject@fi2supplynode.fi2parent_ids.fi2_id:('123-45678-0001-1','123-23459-0001-2','123-45678-0001-3','123-23459-0001-4');fi2measurement_timestamp>:'2014-03-01';fi2measurement_timestamp<'2014-04-01'&order=fi2measurement_timestamp

Sedan beräknas förbrukning genom att ta skillnaden på första och sista mätningen.