För att skapa ett filexport jobb görs ett anrop mot /job/fileexport

Xml-representationen av objektet skickas med som data till anropet:

Datatyp: FileExport
Fält Beskrivning Datatyp Förekomster
Url Rest url till resursen String 1
Token Unik identifierare String 0..1
Status Status String 0..1
Resultlink URL till resultatet String 0..1
Exempel på anrop:
<FileExport xmlns="http://www.fastapi.se/schemas/job">
	<Url>/api/fi2mediaconsumption</Url>
</FileExport>
Exempel på svar:
<FileExport xmlns="http://www.fastapi.se/schemas/job">
	<Url>/api/fi2mediaconsumption</Url>
	<Token>c1696d2e-c241-4003-bbc2-9be6b44dae66</Token>
	<Status>Pending</Status>
	<Resultlink>http://www.fastapi.se/backendimd/v1/Result/job/fileexport/c1696d2e-c241-4003-bbc2-9be6b44dae66.xml</Resultlink>
</FileExport>


Skickas felaktigt data in returneras felkod 2002 Felaktig input data.

Den url som skickas in i request datat ska endast innehålla rest-delen av urlen, inte hela urlen. T.ex. /api/@Model.ExampleEntity och inte http://www.fastapi.se/backendimd/v1/api/@Model.ExampleEntity

Request header
Request data

Response status
		
	
Response headers
		
	
Response body