Nedan specificeras datamodellen som API:et opererar på.
Datamodellen definierar och beskriver entiteter, deras egenskaper och relationerna dem emellan.

De entiteter som tillgängliggörs genom API:et är följande:


Entitetfi2-objektMasterobjekt
Mätare Fi2Supplynode
Mätarställning (Kvalitetssäkrad) Fi2Measurement X
Rå mätarställning Fi2MeasurementRaw X
Förbrukning (Kvalitetssäkrad) Fi2MediaConsumption X
Rå förbrukning Fi2MediaConsumptionRaw X
Pris Fi2DebitPrice
Debiteringsunderlag Fi2Debit X


Entiteterna representeras av fi2-objekt. Eftersom fi2-objekten har stor flexibilitet speciferas även en uppräkning av vilka fält som stöds och hur de representeras i fi2.

Entiteternas XML-representation finns definierad i följande fi2-xsd:er:

XSDUrl
fi2base.xsd http://www.fi2.se/schemas/1.31/fi2base.xsd
fi2imdsimplemessage.xsd http://www.fi2.se/schemas/1.31/fastapi/fi2imdsimplemessage.xsd