Dokumentation för fastAPI för Individuell mätning och debitering-system

Välkommen till samlingssida för fastAPI:er för fastAPI för Individuell mätning och debitering-system

fastAPI:er är framtaget i samarbete med Fi2/BIM Alliance Sweden, och riktar sig till leverantörer av Individuell mätning och debitering-system, samt andra aktörer som kommunicerar med Individuell mätning och debitering-system

API:et är baserat på REST-teknologi, samt fi2xml, och kravbilden har fångats upp bland Sveriges allmännyttas medlemsföretag, samt externa parter.

I avvaktan på att certifieringen blir helt klar och möjlig att kräva vid upphandling så går det att ställa krav enligt följande:

  • Systemet skall vid införandet stödja fastAPI version 1.0, enligt det som finns publicerat på Version 1.0
  • Samtliga entiteter i API:et (Fi2Supplynode, Fi2Measurement, Fi2MeasurementRaw, Fi2MediaConsumption, Fi2MediaConsumptionRaw, Fi2DebitPrice, Fi2Debit) skall stödjas med samma funktionalitet som i publicerat referens-API.

Bra referenslitteratur/länkar att ha är:

Vid frågor eller supportbehov, maila till fastapi.support@solutionxperts.se