Referenslitteratur


Här hittar du bra referenser och genvägar till BIM Alliance Sweden där nyttig information finns att hämta. För dig som utvecklar och implementerar.


Bra referenslitteratur/länkar att ha är:

Gällande fi2xml, och hur det ska användas hänvisar vi till "Handbok fi2xml" i första hand, och till BIM Alliance i andra hand.