Vill du bidra?


Om man har en idé kring hur FastAPI skulle kunna utvecklas vill vi att man skickar in en anpassningsbegäran/utvecklingsidé till förvaltningsgruppen för FastAPI.


För att lämna in ett förslag till anpassning behöver en dokumentation av den föreslagna ändringen skickas in till Sveriges Allmännytta. Ladda ner mallen för förslag: andringsforslag.xlsx.

Efter att mallen fyllts i skickas den via epost till fastapi.support@solutionxperts.se.


Följande information efterfrågas i mallen:

Bidra med idéer och förslag Bidra med idéer och förslag