Det här är fastAPI

FastAPI är branschstandarden för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system. FastMarket är marknadsplatsen för digitala produkter och tjänster som bygger på fastAPI. En gemensam standard skapar förutsättningar att sänka kostnader genom delade tjänster och utveckling.